Navigeer

Kwaliteitsborden als informatie en sensibiliseringstool

Kwaliteitsborden als informatie en sensibiliseringstool

Sinds de aankoop van de eerste kwaliteitsborden in het najaar 2016, werd dit project uitgebreid naar alle verpleegafdelingen. Als patiënt en bezoeker vind je op elke verpleegafdeling een kwaliteitsbord met informatie over kwaliteits- en patiëntveiligheidsthema's binnen de betreffende afdeling; hoe scoorde de afdeling de laatste periode op de kwaliteitsindicatoren, waar blinkt de afdeling in uit en wat kan beter, welke projecten lopen op de afdeling, … 

Met deze borden willen we in de eerste plaats inzetten op transparantie. Bovendien wilden we onze patiënten en zijn/haar familie sensibiliseren en mee betrekken in het zorgtraject. Onder andere met tips rond valpreventie en het benadrukken van het belang van een duidelijk overzicht van de thuismedicatie, trachten we onze patiënten en diens familie te ondersteunen en mede-eigenaar te maken van (een deel van) zijn/haar zorgtraject.