Navigeer

Fixatie-arm valpreventiebeleid

Fixatie-arm valpreventiebeleid

Een valincident kan een ernstige impact hebben op de patiënt. Niet alleen een eventueel fysiek letsel, maar ook emotionele schade zoals het ontwikkelen van angst kan leiden tot een verhoogde afhankelijkheid en een daling van de levenskwaliteit op korte of lange termijn.

Binnen ons ziekenhuis zetten we al verschillende jaren sterk in op een doelgericht en efficiënt valpreventiebeleid. Hierbij ligt de focus dan niet alleen op het beperken van de valrisico's en de mogelijke schade na een valincident, maar tevens op het minimaliseren van de fixatie-maatregelen om vallen te voorkomen.  We doen er met andere woorden alles aan om de patiënt niet te beroven van zijn/haar vrijheid in een poging valincidenten te vermijden.

Om dit fixatie-arm valpreventiebeleid te realiseren, wordt steeds vertrokken vanuit de individuele patiënt. Alle patiënten worden zowel bij opname als tijdens hun verblijf herhaaldelijk gescreend om het valrisico in te schatten. Afhankelijk van deze risico-bepaling worden vervolgens gestandaardiseerde en/of patiënt-specifieke acties ondernomen om de risico's op vallen te verminderen.

Omdat valrisico verhoogd aanwezig is bij verwarde en/of dementerende ouderen en vallen vooral optreedt bij zelfstandig opstaan uit het bed, werd de laatste jaren actief gezocht en geïnvesteerd in technologieën en materialen die een alternatief bieden voor fixaties.

Zo wordt op onze geriatrische afdelingen momenteel gebruik gemaakt van verzwaarde dekens (ballendekens) die het comfort van de patiënt nauwelijks beïnvloeden, maar het willekeurig uit bed stappen, vermijden. Het gebruik van een valmat zorgt er bovendien voor dat, indien er toch een val optreedt, de schade beperkt blijft.

Tenslotte zorgt ook de optiscan voor het vermijden van valincidenten. Deze draadloze infra-roodsensor detecteert wanneer een patiënt uit het bed komt en genereert in voorkomend geval een alarm op de draadloze telefoons op de afdeling. Op die manier stelt het de verpleegkundige in staat snel te kunnen ingrijpen in risicovolle situaties.