Navigeer

Hospilim

Op 14 december 2010 werd de vzw HospiLim opgericht, bestaande uit Limburg Sterk Merk (LSM), de 9 Limburgse ziekenhuizen en de 3 psychiatrische centra, namelijk het Algemeen Ziekenhuis Vesalius Tongeren, Jessa Ziekenhuis Hasselt, Mariaziekenhuis Overpelt, Medisch Centrum St.-Jozef Bilzen, Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem, Psychiatrisch Centrum Ziekeren Sint-Truiden, Psychiatrisch Ziekenhuis Sancta Maria Sint-Truiden, Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo Sint-Truiden, Revalidatie & MS Centrum Overpelt, Sint-Franciscusziekenhuis Heusden-Zolder, Ziekenhuis Maas en Kempen Maaseik en Ziekenhuis Oost-Limburg Genk.

HospiLim heeft zich tot doel gesteld om:

  • het overleg en de samenwerking tussen de Limburgse ziekenhuizen en psychiatrische centra te bevorderen door een gemeenschappelijk overlegplatform
  • synergiën en schaalvoordelen in het aankoopbeleid te realiseren ten behoeve van de leden
  • bij te dragen tot het vereenvoudigen en verbeteren van de werkingsprocessen, in eerste instantie door:
    • als opdrachten- en/of aankoopcentrale op te treden voor de aankoop van goederen en diensten zoals omschreven in art. 2, 4° van de wet op de overheidsopdrachten d.d. 15 juni 2006;
    • bijstand en coördinatie te verlenen en het samenbrengen, opbouwen en overdragen van kennis, ervaring en competenties op vlak van overheidsaanbestedingen, risicobeheer, logistieke processen, outsourcing van niet-kernactiviteiten, informatietechnologie enz. met als doel om de kwaliteit van de dienstverlening met betrekking tot de kernactiviteiten te optimaliseren.

Meer info: www.hospilim.be