Navigeer

Ziekenfonds en verzekering

Gewone ziekteverzekering (mutualiteit)

Indien je in orde bent met je ziekenfonds, zal deze tussenkomen in de medische kosten.  De afrekening gebeurt rechtstreeks (systeem 'derde betalende'). De tussenkomst van het ziekenfonds is wettelijk vastgelegd door het RIZIV en het bedrag is mede afhankelijk van je statuut.  Voor iedere facturatie zullen wij bij de mutualiteit alle relevante informatie opvragen.

Voor sommige raadplegingen staat het ziekenfonds de rechtstreekse aanrekening aan de mutualiteit niet toe.  In dat geval is je factuur vergezeld van een wit getuigschrift voor geneeskundige verstrekkingen. Je kan het bedrag van de tussenkomst voor die prestaties dan zelf terugvorderen van je ziekenfonds door afgifte van dit getuigschrift.

Remgelden en supplementen worden steeds ten laste van patiënt gefactureerd. 

OPGEPAST:
Bij heel wat ingrepen worden implantaten of synthesemateriaal gebruikt. Deze zijn meestal vrij duur en worden vaak slechts gedeeltelijk terugbetaald door het ziekenfonds en/of de verzekering. Via de behandelend geneesheer kan je te weten komen of dergelijk materiaal en/of implantaten gebruikt worden. Indien gewenst kan een benaderende kostenraming worden opgemaakt.  Voor een aantal vaak voorkomende ingrepen kan je alvast een kostenraming vinden op deze website.

Hospitalisatieverzekering:

Bij een aanvullende hospitalisatieverzekering, kan het bedrag dat overblijft na tussenkomst van het ziekenfonds, in aanmerking komen voor een tussenkomst door de verzekering.  De zorgen dienen dan betrekking te hebben op een door de verzekering aanvaarde (dag)opname.

Voor meer info omtrent de formaliteiten en voorziene dekkingen kan je best de polis raadplegen of contact opnemen met de verzekeraar. 

Tip:
Het kan nuttig zijn om vooraf bij de  verzekeraar te informeren of kosten met betrekking tot de keuze voor een éénpersoonskamer gedekt zijn in de polis. Deze kosten kunnen hoog oplopen.  Zo kom je niet voor onaangename verrassingen te staan.

 

Met sommige verzekeraars heeft onze instelling een derdebetalersregeling afgesloten.  Dit betekent dat onder bepaalde voorwaarden de factuur door het ziekenhuis naar de verzekeraar wordt verstuurd.  In dat geval zal de verzekering deze factuur  rechtstreeks aan het ziekenhuis betalen. Omdat de werkwijze voor iedere maatschappij verschillend is, raden wij je aan contact op te nemen met je verzekering voor meer info hieromtrent.

Facturen spoed en raadplegingen komen nooit in aanmerking voor derdebetalersregeling van een hospitalisatieverzekering. Deze worden steeds aan de patiënt verstuurd en dienen door jou aan ons betaald te worden.  Je dient een eventuele tussenkomst in de remgelden/supplementen dan zelf te regelen met je verzekeraar. 

Arbeidsongevallen

Indien je het slachtoffer werd van een arbeidsongeval en  tijdig de juiste gegevens bezorgt omtrent het dossier, dan zullen wij de factuur van je verzorging rechtstreeks aanbieden aan de arbeidsongevallenverzekering van je werkgever.  Klik hier voor de gegevens die de facturatiedienst nodig heeft om een contact te kunnen factureren als een arbeidsongeval.

Bij nazorg dien je bij elke inschrijving aan de medewerker van de dienst onthaal te melden dat deze inschrijving betrekking heeft op een arbeidsongeval.

Bij de facturatie van een arbeidsongeval komt de mutualiteit niet tussen in de kosten.  De arbeidsongevallenverzekering verleent tussenkomst ten belope van de RIZIV-tarieven.  Deze RIZIV-bedragen worden dan ook volledig doorgerekend aan de verzekering.  Indien je dus nog een factuur ontvangt, betreft dit wellicht supplementen of andere kosten die niet ten laste genomen worden door de verzekering.  Je dient deze kosten dan zelf te betalen.  Bij twijfel kan je altijd contact opnemen met de facturatiedienst.

OPGEPAST:  
Arbeidsongevallenverzekeringen betalen GEEN supplementen (noch ereloon-supplementen, noch andere supplementaire kosten zoals tv, telefoon, …)  Gelieve hier dus rekening mee te houden indien je bij een opname voor een individuele kamer kiest.  Kosten ten gevolge van deze keuze worden niet ten laste genomen door de arbeidsongevallenverzekering.