Navigeer

Resultaten/uitslagen

De RX beelden worden via 'PACS on WEB' elektronisch verzonden naar de aanvragende arts.

Op speciaal verzoek kan men vragen om de uitgevoerde onderzoeken op een CD te branden. Hiervoor wordt een kost van 10 euro aangerekend.