Navigeer

Onderzoeken

Allergie

Indien er een  intraveneus contrastmiddel met jodium moet toegediend worden voor een bepaald röntgenonderzoek (IVP, CT met contrast), is het belangrijk na te gaan of men bepaalde allergieën heeft. Afhankelijk van de ernst van eerdere allergische reacties, zal de voorbereiding uitgevoerd worden volgens onderstaand schema:

Wanneer anti-allergisch laten voorbereiden?

- bij een vroegere allergische reactie op Jodium wordt er een alternatief onderzoek
  voorgesteld, bijvoorbeeld een MRI, echografie of CT zonder intraveneus contrast. 
  Dit gebeurt nadat de radioloog contact opgenomen heeft met de aanvragende geneesheer.
- bij een combinatie van meerdere allergieën( bv. een  combinatie van noten, katten, huisstofmijt,
   hooikoorts, bepaalde medicatie, enz) 
- bij astma

  Wanneer is er geen voorbereiding nodig?

  •  enkel hooikoorts
  •  enkel nikkel-allergie
  •  enkel eczema
  •  enkel penicilline-allergie
    

  Het verloop van de voorbereiding via dagopname

  Wanneer er een voorbereiding nodig is, wordt er door het secretariaat van de dienst radiologie een dagopname geregeld op het dagziekenhuis.

  Op deze afdeling gebeurt de anti-allergische voorbereiding .

  Na het onderzoek blijf je nog een paar uur in observatie om eventuele, laattijdige reacties uit te sluiten.
  Vermits je de dag van het onderzoek géén voertuig mag besturen, neem je  best een begeleider mee of  laat  je je brengen en afhalen.

  Deze start één uur voordat het onderzoek zal plaatsvinden.