Navigeer

Wat breng ik mee?

  • je identiteitskaart om je in te schrijven;
  • het aanvraagformulier van de huisarts of specialist;
  • eventuele vorige relevante onderzoeken.

Het aanvraagformulier is onontbeerlijk.
Hierin staat vermeld welk onderzoek moet uitgevoerd worden en om welke reden.

 

Zonder aanvraagformulier kan er géén onderzoek uitgevoerd worden!