Navigeer

Wat moet ik melden?

In het belang van je gezondheid vragen we om onderstaande info tijdig te melden voor je onderzoek:

  • Nierproblemen
  • Hartproblemen
  • Diabetes
  • Schildklieraandoeningen
  • Allergie
  • Zwangerschap
  • Valrisico