Navigeer

Zwangerschap & radiografie

Er zijn potentiële gevaren verbonden met de intra-uteriene blootstelling van de foetus aan röntgenstraling. Door zijn snelle ontwikkeling is het ongeboren kind veel gevoeliger voor stralen dan volwassenen. Mogelijke biologische effecten zijn prenatale sterfte, intra-uteriene groeibeperking, microcefalie, mentale retardatie, orgaanmisvorming en risico op ontwikkeling van kanker op jonge leeftijd.

Daarom mogen radiologische onderzoeken, die significante diagnostische informatie geven, slechts uitgevoerd worden bij zwangere vrouwen na uitgebreid overleg en afweging van de voor- en nadelen.

Het is belangrijk om de stralingsdosis zo laag mogelijk te houden. Daarom worden maximale voorzorgen getroffen (loodschort, beperkt aantal opnamen,lage dosis).

RX-onderzoeken kunnen eventueel uitgesteld worden naar een latere datum of vervangen worden door onderzoeken, die geen RX-stralen gebruiken zoals een echografie of een NMR-onderzoek.