Navigeer

DEXA

Wettelijk kader (DEXA)

 

Dexa-botdensitometrie

K.B. 2.6.2010" (in werking 1.8.2010)
Onderzoek uitgevoerd met radiologische absorptiometrie met dubbele energie (Dual Energy X-ray Absorptiometry: DEXA) om de T-score te berekenen ter hoogte van de lumbale wervelkolom (L1-L4 of L2-L4) en van de heup (volledige zone of zone van de hals).

Het onderzoek komt enkel in aanmerking voor terugbetaling bij volgende patiënten:

1° groep: vrouwen van meer dan 65 jaar met een familiale geschiedenis van osteoporose namelijk een heupfractuur bij familie van de eerste of tweede graad.

2° groep: ongeacht de leeftijd of het geslacht, indien één of meer van de volgende risicofactoren aanwezig zijn:

 • niet oncologische low impact wervelfractuur;
 • antecedent van een perifere low impact fractuur met exclusie van fractuur ter hoogte van vingers, tenen, schedel, gelaat of van de cervicale wervelzuil;
 • patiënten met een voorgeschreven corticotherapie van meer dan drie maand opeenvolgend aan een equivalent van > 7.5 mg prednisolone/dag;
 • oncologische patiënten onder anti-hormonale therapie of in menopauze als gevolg van de oncologische therapie;
 • patiënten met minstens één van de volgende risico aandoeningen:
 1. reumatoïde artritis;
 2. evolutieve niet behandelde hyperthyreoïdie;
 3. hyperprolactinemie;
 4. langdurig hypogonadisme (inbegrepen therapeutische orchidectomie of langdurige behandeling met een gonadotrophine-releasing-hormone (GnRH) analoog);
 5. renale hypercalciurie;
 6. primaire hyperparathyreoïdie;
 7. osteogenesis imperfecta;
 8. Ziekte/Syndroom van Cushing;
 9. anorexia nervosa met Body Mass Index < 19 kg/m2;
 10. vroegtijdige menopauze (< 45 jaar).

Het onderzoek komt pas terug in aanmerking voor terugbetaling na vijf jaar volgens dezelfde toepassingsregels.

De aanvragende arts deelt in alle gevallen de volgende klinische risicovariabelen mee aan de uitvoerende arts: de exacte leeftijd, het geslacht, het gewicht, de lengte, al dan niet vroegere fracturen, heupfracturen bij verwanten tot de tweede graad, roken, gebruik van corticoïeden, reumatoïede arthritis, secundaire osteoporosis en het gebruik van meer dan 3 eenheden alcohol per dag.

De uitvoerende arts berekent op basis van de uitslag van de botdensitometrie en van de klinische risicovariabelen meegedeeld door de aanvragende arts met behulp van het FRAX-algoritme een globaal fractuurrisico.

FRAX is een algoritme ontwikkeld door het Wereldgezondheidsorganisatie Collaborating Centre for Metabolic Bone Diseases, gelocaliseerd in de University of Sheffield Medical School, die een 10 jarige probabiliteit op een fractuur berekent en uitdrukt in een percentage.