Navigeer

Nierinsufficiëntie

1/ Voorbereiding ter preventie van jodiumcontrast nefropathie:

 

Voorbereiding bij toediening van intraveneus jodium houdend contrast is enkel noodzakelijk bij een serumcreatinine > 2 of eGFR < 30, volgens onderstaand schema:

 

Ambulante patiënten via het dagziekenhuis

 

 

Risico

Dag 0

Dag 2

Serumcreatinine

> 2.0 mg/dL

 

of

 

eGFR

<30 mL/min/1.73m²

 

Duidelijk verhoogd

 

 

* NaCl 0.9 % IV: start 1 uur voor het onderzoek aan 3mL/kg/u;

 

Na 1 uur de infuussnelheid verlagen:

 

* tot 1 mL/kg/u tijdens het onderzoek tot 6 uren na het onderzoek

 

ofwel:

 

* tot 1.5 mL/kg/u tijdens het onderzoek tot 4 uren na het onderzoek

Controle serumkalium + serumcreatinine na 48 uren

 

Gehospitaliseerde patiënten

 

 

Risico

Dag -1, dag 0 en dag +1

Dag 2

Serumcreatinine

> 2.0 mg/dL

 

of

 

eGFR

<30 mL/min/1.73m²

 

Duidelijk verhoogd

 

 

* NaCl 0.9 % IV: start 12 uur voor het onderzoek aan 1mL/kg/u en laat lopen tijdens het onderzoek tot 12 uren na het onderzoek
(eventueel inkorten tot 6 uren zo nodig)

Controle serumkalium + serumcreatinine na 48 uren

 

 

2/ Ter preventie van nefrogene systemische fibrose wordt best geen gadolinium toegediend bij een serumcreatinine > 2 of eGFR < 30