Navigeer

RX LWZ bij lage rugpijn

Radiografie van de lumbale wervelkolom

"K.B. 6.3.2013" (in werking 1.4.2013)

 

De verstrekking is vergoedbaar indien het voldoet aan de

indicaties beschreven in het referentiedocument « Richtlijnen voor het

goed gebruik van medische beeldvorming » voorgesteld door het

Consilium Radiologicum en gepubliceerd bij de Federale Overheidsdienst

(FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

 

Indien van deze indicaties wordt afgeweken, wordt de omstandige

motivatie hiervoor in het medisch dossier bewaard.

De verstrekking is niet aanrekenbaar voor aspecifieke lage

rugpijn.

De verstrekking kan pas na een tijdvak van één jaar

opnieuw worden aangerekend.

Als het onderzoek binnen het jaar om medische redenen dient te worden

herhaald, dan moet de motivering in het dossier van de patiënt ter

beschikking zijn van de adviserend geneesheer.