Navigeer

Onderzoekslokaal

De onderzoeken gebeuren in een speciale onderzoekskamer op onze afdeling of op een andere afdeling.
Je krijgt steeds vooraf de nodige informatie waarvoor het onderzoek nodig is en op welke manier dit zal verlopen. De verpleging helpt je wegwijs in het ziekenhuis. Indien je dit wenst, mag je vragen of je ouder je hierin begeleidt.