Navigeer

Aanduiding vertrouwenspersoon

Bij een opname in een ziekenhuis heeft de patiënt de mogelijkheid om een vertrouwenspersoon (iemand uit de naaste omgeving: echtgenoot, dochter, vriend, …) aan te duiden. Dit is iemand aan wie je officieel de toestemming geeft om je bij te staan in de contacten met de medische wereld. Hij kan niet in jouw plaats jouw rechten uitoefenen.

Deze vertrouwenspersoon vormt een brug tussen de zorgverleners en de patiënt en fungeert als informatiekanaal. Hij/zij is tevens het aanspreekpunt wanneer zich problemen voordoen. De naam van deze vertrouwenspersoon noteren we in je dossier. Bij elke heropname bevragen we dit opnieuw.

Heb je reeds een wettelijke vertegenwoordiger aangeduid (iemand die wel in jouw plaats beslissingen mag nemen), gelieve ons dit eveneens te melden. Een wettelijke vertegenwoordiger is een meerderjarige wilsbekwame persoon die in jouw plaats jouw rechten als patiënt uitoefent wanneer je daar zelf niet meer toe in staat bent, bijvoorbeeld doordat je in coma ligt of dement bent.

Aanvraagformulieren:
Aanvraag vertrouwenspersoon
Aanvraag vertegenwoordiger