Navigeer

Patiëntenrechtenwet

Welke rechten heeft de patiënt?

Patiënten hebben rechten die vastgelegd zijn in de wet van 22 augustus 2002.
Zo heeft de patiënt recht op:

  • een kwaliteitsvolle dienstverstrekking;
  • de vrije keuze van een zorgverlener;
  • informatie over de persoonlijke gezondheidstoestand;
  • toestemming of weigering van zorgen;
  • de rechten in verband met het patiëntendossier;
  • bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
  • opvang en behandeling van klachten;
  • pijnbestrijding.

Meer info over de wet op de patiëntenrechten vind je op
www.patientrights.be
Of je kan hier de brochure (uitgave van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid) downloaden:
Patientenrechten (FOD)

Voor meer informatie over jouw rechten en plichten als patiënt kan je terecht bij de ombudsdienst.