Navigeer

Aansprakelijkheid

Hoewel wij ernaar streven om je steeds met de best mogelijke zorg te omringen, belet dit niet dat je in sommige gevallen van oordeel kan zijn dat je rechten als patiënt geschonden werden en dat je een klacht wenst in te dienen.

In principe is het ziekenhuis aansprakelijk voor alle beroepsbeoefenaars die in het ziekenhuis werken. Dit wordt de centrale aansprakelijkheid van het ziekenhuis genoemd. Dit betekent dat je een klacht tegen een beroepsbeoefenaar kunt indienen bij één centraal punt, namelijk het ziekenhuis.

Dit geldt echter niet voor de beroepsbeoefenaars die in ons ziekenhuis hun activiteit uitoefenen op zelfstandige basis (bv. artsen, zelfstandige paramedici, ...). Voor de tekortkomingen van deze beroepsbeoefenaars is het ziekenhuis NIET aansprakelijk. Dit heeft tot gevolg dat je deze klacht moet indienen bij de zelfstandige beroepsbeoefenaar waarvan je oordeelt dat deze een tekortkoming heeft begaan (en dus niet bij het ziekenhuis). Deze zelfstandige beroepsbeoefenaars hebben een eigen verzekeraar voor medische fouten. Voor meer informatie over zijn/haar persoonlijke verzekeraar kan je terecht bij deze zelfstandige beroepsbeoefenaar of het directiesecretariaat
(directiesecretariaat@sfz.be  | 011 71 54 17)

Beroepsbeoefenaar

Statuut

Vallen onder de aansprakelijkheid
van het ziekenhuis

Artsen

Zelfstandigen Neen
Artsen in opleiding Hebben geen contractuele
rechtsverhouding met het ziekenhuis

Neen. Deze vallen onder de
verantwoordelijkheid van de stagemeester.

Verpleegkundigen, vroedvrouwen
en zorgkundigen aangeworven
door het ziekenhuis

Werknemers

Ja

Apothekers Werknemers Ja
Klinische biologen Zelfstandigen Neen
Kinesitherapeuten
(uitgezonderd zelfstandige)
Werknemers Ja
Overige beroepsbeoefenaars

Indien zelfstandigen

Indien werknemers

Neen

Ja