Navigeer

Patiëntenplichten

Welke zijn de plichten van de patiënt?

Volgens de wet draagt de patiënt de verantwoordelijkheid om zo goed mogelijk samen te werken met de zorgverstrekker.

Je dient:

  • juiste informatie te geven over jouw identiteit;
  • mee te werken met de zorgverstrekker door de nodige informatie te geven, dit is belangrijk naar diagnose en instelling van de behandeling;
  • je medewerking te verlenen en de raadgevingen van de zorgverstrekker op te volgen;
  • respect te hebben voor de zorgverleners, andere medewerkers en medepatiënten in het ziekenhuis;
  • je afspraken na te komen voor consultaties en ingrepen;
  • je verwittigt de zorgverlener zo snel mogelijk indien je niet kan komen;
  • te betalen voor uw behandeling;
  • je leeft de huisregels na;
  • niet te roken niet in het ziekenhuis.

Voor meer informatie over jouw rechten en plichten als patiënt kan je terecht bij de ombudsdienst.