Navigeer

Administratief

Administratieve formaliteiten en controle

Voordat je op stage vertrekt, dienen de volgende administratieve formaliteiten worden vervuld:

  • Maak een kopie van je geneeskundig attest.
  • € 20 waarborg voor een badge.  Er zijn afdelingen waar je een thermometer ontvangt na het betalen van een waarborg van € 20.  Doe je stage op de afdeling medische beeldvorming en het operatiekwartier dan moet je een dosimeter dragen.  Hiervoor betaal je op de afdeling een waarborg .Deze waarborgen kan je steeds terugvorderen wanneer je het geleende materiaal terug inlevert aan het onthaal.
  • Zorg voor een hangslot voor het afsluiten van je kleedkastje.
  • Steek de verzekeringsdocumenten van de school in je stagemap.
  • De stagedoelstellingen zijn ingevuld voor de aanvang van de stage.
  • Lees de informatie over de afdeling waar je stage gaat doen onder de rubriek introductiebrochures.
  • Heeft de school of het opleidingscentrum je stagecontract nog niet in orde gemaakt of zijn er andere vragen.  Maak dan een afspraak met de dienst begeleiding : ann.claes@sfz.be, 011  71 54 21

Wanneer één van de bovenstaande zaken niet in orde zijn op de eerste dag, kan de stage niet doorgaan.  Je volgt de introductie nog mee en daarna ga je naar huis.  De volgende dag kom je in orde op stage en haal je de gemiste uren in.