Navigeer

Medische raad

De medische raad is een adviesorgaan dat de ziekenhuisartsen inspraak verleent in en betrekt bij de beleidsbeslissingen. De leden worden verkozen uit en door het artsenkorps. De medische raad vertegenwoordigt de medische staf en is een wettelijke gesprekspartner van de ziekenhuisbestuurder.

Voorzitter: Dr. Van de Gender Pieter

  • Dr. Augustinus Johan
  • Dr. De Gols Johan
  • Dr. Dilen Kurt
  • Dr. Jaspers Lut (secretaris)
  • Dr. Kenis Christophe
  • Dr. Schepers Sven
  • Dr. Vanvolsem Steven
  • Dr. Willems Marc (ondervoorzitter)

(update info 14.06.2018)