Navigeer

Medische raad

De medische raad is een adviesorgaan dat de ziekenhuisartsen inspraak verleent in en betrekt bij de beleidsbeslissingen. De leden worden verkozen uit en door het artsenkorps. De medische raad vertegenwoordigt de medische staf en is een wettelijke gesprekspartner van de ziekenhuisbestuurder.

Voorzitter: Dr. Put Peter
Ondervoorzitter en Netwerkafgevaardigde: Dr. Dilen Kurt
Secretaris: Dr. Marc Willems

  • Dr. Augustinus Johan
  • Dr. De Gols Johan
  • Dr. Mertens Kathleen
  • Dr. Nelissen Kris
  • Dr. Schellemans Michel
  • Dr. Schepers Sven
  • Dr. Swinnen Jo
  • Dr. Vanvolsem Steven

(update info 18.05.2020)