Navigeer

Medische raad

De medische raad is een adviesorgaan dat de ziekenhuisartsen inspraak verleent in en betrekt bij de beleidsbeslissingen. De leden worden verkozen uit en door het artsenkorps. De medische raad vertegenwoordigt de medische staf en is een wettelijke gesprekspartner van de ziekenhuisbestuurder.

Voorzitter: Dr. De Gols Johan
Ondervoorzitter: Dr. Vanvolsem Steven
Netwerkafgevaardigde: Dr. Beckers Els
Secretaris: Dr. Nelissen Kris

  • Dr. Augustinus Johan
  • Dr. Dilen Kurt 
  • Dr. Fransen Raf
  • Dr. Mertens Katleen
  • Dr. Schellemans Michel
  • Dr. Swinnen Jo
  • Apr. Wouters Yannick 

(update info 14.03.2023)