Navigeer

Geriatrie

 

Medisch diensthoofd: Dr. Schellemans Michel

Om de beschikbaarheid van een raadpleging te vernemen, telefoneer je naar bovenstaand afsprakennummer.