Navigeer

Kinder- en jeugdgeneeskunde

De kinderartsen staan in voor de kinderen van bij de geboorte tot de leeftijd van 16 jaar.

Een bijzonder deelgebied is de opvang van de pasgeborenen. Hierbij worden alle kleine en grotere problemen aangepakt die kunnen ontstaan rond de geboorte, evenals een eerste globale check-up van de nieuwkomeling. Van daaruit volgen we de algemene ontwikkeling van het kind op en bij ziektes of andere problemen zijn wij het aanspreekpunt voor het stellen van een diagnose en de daarbij behorende behandeling. Dit gebeurt dan in samenspraak met eventuele andere specialisten die hun expertise ter beschikking stellen (chirurgie, orthopedie, NKO, enz...).

Vermits tijdens de groei en ontwikkeling van kinderen zich heel specifieke problemen kunnen voordoen, is een gespecialiseerde aanpak vaak noodzakelijk.

Kinderen die een uitgebreide diagnostiek of behandeling nodig hebben, worden dan vaak opgenomen op de kinderafdeling, waar kinderverpleegkundigen zorgen voor de juiste opvang en omkadering. 

 

Medisch diensthoofd: Dr. Oud Carlo