Navigeer

Verpleegafdeling PAAZ

De PAAZ (psychiatrische afdeling in een algemeen ziekenhuis) is een open opnameafdeling die bedoeld is voor (vrijwillige) opnames van patiënten met acute psychische problemen of patiënten die in een crisissituatie verkeren. 

We bieden een gespecialiseerde en geïndividualiseerde behandeling aan voor patiënten uit de regio, vanaf de leeftijd van 18 jaar. Concrete indicaties zijn: depressie, angst, relationele problemen, zelfmoordgedachten, psychosomatische klachten, levensloopproblemen, middelenafhankelijkheid (alcohol, medicatie, (softdrugs), burn-out, … .                                                        

De PAAZ bevindt zich in de A-blok op de benedenverdieping en beschikt over 37 bedden. Het multidisciplinair team van psychiatrische verpleegkundigen, ergotherapeuten, psychologen, zorgkundige en maatschappelijk assistent staat in voor de begeleiding in nauw overleg met de toegewezen afdelingspsychiater die de eindverantwoordelijkheid draagt. De opnameduur wordt in samenspraak met de behandelende arts afgestemd, de gemiddelde opnametermijn op de PAAZ bedraagt 2 weken, de uiterste duur is  6 weken. Na oppuntstelling van diagnose en behandeling volgt ontslag. Indien een langdurige opname zich opdringt, wordt een opname in een psychiatrisch ziekenhuis geadviseerd.

Afdelingsbrochure: PAAZ Onthaalbrochure
Familiefolder: PAAZ Familie infofolder
Drugswijzer: Drugswijzer

Overzicht patiëntenverenigingen

Patiëntenverenigingen waar de afdeling mee samenwerkt:
          www.aavlaanderen.orgwww.al-anonvl.be

Kristof - PAAZ

Verpleegkundig diensthoofd:
Dhr. Kristof Vandingenen.

Bereikbaarheid:

Ma - Vr: 08u00 - 16u00
Tel.: 011 71 57 06
Tel. afdeling: 011 71 57 00
Zijn kantoor is bereikbaar naast de onthaalbalie van de afdeling.