Navigeer

Verpleegafdeling Inwendige ziekten 2

De afdeling inwendige ziekten 2 bevindt zich in de D-blok op de tweede verdieping en telt 30 bedden

Verpleegkundig team:

Een enthousiast team van een 17-tal verpleegkundigen en 1 zorgkundige staan in voor de dagelijkse zorgen aan de patiënten. We streven naar kwalitatieve, professionele zorg waarbij klantvriendelijkheid en multidisciplinaire teamwerking belangrijk zijn.

We werken nauw samen met kinesisten, diëtisten, sociale dienst, psychologen, ergotherapeuten, logopedisten en pastorale medewerkers. (eventueel link naar deze afdelingen)

Kernactiviteiten:

 • Onderzoek, diagnose en behandeling van patiënten met hart- en longaandoeningen
 • Mogelijkheden voor bewaking (monitoring) van hart- en ademhalingsfuncties
 • Bijzondere aandacht gaat naar de revalidatie van deze patiëntengroepen. Het lichamelijk, psychisch  en sociaal welzijn herstellen via optimale multidisciplinaire teamwerking
 • Het bieden van palliatieve zorgen
 • PSG (polysomnografie = slaapmonitoring)

Binnen de afdeling werken verschillende referentieverpleegkundigen die zich in het bijzonder toeleggen op het begeleiden van:

 • studenten
 • pneumo-patiënten
 • cardio-patiënten,
 • wondzorg,
 • palliatieve zorg,
 • diabetes,
 • geriatrie
 • ziekenhuishygiëne.

Samen met de artsen werken de verpleegkundigen aan procedures, klinische paden en educatieplannen om de kwaliteitsvolle zorg steeds te verbeteren. Voorbeeld is het klinisch pad voor een geplande pacemaker implantatie, zorgplan hartfalen en de educatieplannen voor patiënten met inhalatietherapie.

Afdelingsfolder: Inwendige ziekten 2

Overzicht patiëntenverenigingen

Patiëntenverenigingen waar de afdeling mee samenwerkt:
          www.copdvzw.be

Lieve - D2

Verpleegkundig diensthoofd:
Mevr. Lieve Raemaekers

Bereikbaarheid:

Ma - Vr: 08u00 - 16u00
Tel.: 011 71 52 32
Tel. afdeling: 011 71 52 30
Haar kantoor bevindt zich achter de onthaalbalie van de verpleegafdeling.