Navigeer

Labo

Bij ambulante raadplegingen is het mogelijk dat je behandelend geneesheer je doorverwijst naar het labo. Al de laboratoriumtests worden enkel uitgevoerd op aanvraag van de geneesheren.

Het laboratorium klinisch biologische biedt ondersteuning aan de clinici bij de diagnose en behandeling van hun patiënten vanaf de pre-analyse tot en met post-analytisch advies. Dit alles steunt op een uitgebouwd intern kwaliteitssysteem met externe en interne evaluatie.

Bij opname kom je als patiënt niet rechtstreeks in contact met onze dienst.Jouw behandelend geneesheer vraagt laboratoriumonderzoeken aan en ontvangt de resultaten rechtstreeks in het centraal elektronisch medisch patiëntendossier. Deze resultaten worden zowel intern in het labo bepaald maar soms ook afkomstig van externe, universitaire-of referentielaboratoria. Het is belangrijk te weten dat wij enkel en alleen menselijke lichaamsvochten onderzoeken.

Net als een aantal andere diensten in het ziekenhuis, werkt het labo met een volcontinu systeem d.w.z. dat het labo 24u op 24 uur 7 dagen op 7 operationeel is. Het labo bevindt zich in de F-blok op de derde verdieping.
Buiten de normale consultatie uren is het labo uiteraard enkel beschikbaar voor spoedgevallen en opgenomen patiënten.