Navigeer

Labo

Het laboratorium voor klinische biologie biedt ondersteuning aan artsen bij de diagnose en behandeling van hun patiënten vanaf de pre-analyse tot en met post-analytisch advies. Dit alles steunt op een uitgebouwd kwaliteitssysteem.

Bij ambulante raadplegingen is het mogelijk dat je behandelend geneesheer je doorverwijst naar het labo voor een bloedafname. Al de laboratoriumtests worden enkel uitgevoerd op aanvraag van een arts.

Bij opname kom je als patiënt niet rechtstreeks in contact met onze dienst. Jouw behandelende arts vraagt laboratoriumonderzoeken aan en ontvangt de resultaten rechtstreeks in het elektronisch medisch patiëntendossier. 

Net als een aantal andere diensten in het ziekenhuis, werkt het labo met een volcontinu systeem d.w.z. dat het labo 24u op 24 uur 7 dagen op 7 operationeel is voor spoedgevallen en opgenomen patiënten. Het labo bevindt zich in de F-blok op de derde verdieping.