Navigeer

Verpleegafdeling Geriatrie 1

Geriatrie is een gespecialiseerde acute ziekenhuisdienst waar reeds van bij opname van de geriatrische patiënt gewerkt wordt aan een multidisciplinaire diagnose, behandeling, revalidatie en ontslagvoorbereiding.

Op de dienst geriatrie pogen we chronische zorgbehoevendheid te voorkomen en waar nodig te verbeteren. De aanpak is erop gericht de geriatrische patiënt opnieuw zo snel en zoveel mogelijk zelfredzaam en onafhankelijk te maken. Dit gebeurt vanuit een multidisciplinaire aanpak.

Vanuit deze samenwerking (arts, verpleging, ergotherapeute, psycholoog, kinesitherapeut, logopediste, diëtiste,… ) werken we aan een optimale revalidatie van de oudere patiënt.

De afdeling geriatrie 1 bevindt zich in de F-blok op de eerste verdieping.

Overzicht patiëntenverenigingen

Patiëntenverenigingen waar de afdeling mee samenwerkt:
          www.alzheimerliga.be

krista

Verpleegkundig diensthoofd:
Mevr. Krista Bogaerts

Bereikbaarheid:

Ma - Vr: 08u00 - 16u00
Tel.: 011 71 51 66
Tel. afdeling: 011 71 51 60
Haar kantoor is bereikbaar via de onthaalbalie van de afdeling