Navigeer

IT

De IT afdeling zorgt ervoor dat informatie en technologie optimaal bijdragen aan de kwaliteit en efficiënte werking in het ziekenhuis. Tegenwoordig is een ziekenhuis verregaande geïnformatiseerd, zowel op administratief, logistiek als medisch vlak.

Aan het hoofd van het IT team staat Raf Claes, de IT manager.
Hij is bereikbaar op het nummer 011 71 50 25.

Hij is verantwoordelijk voor het plannen, sturen, ontwikkelen, implementeren en onderhouden van de computersystemen.
In samenspraak bepaalt hij welke structuren, systemen en toepassingen het ziekenhuis nodig heeft om de doelstellingen te bereiken.

Hij coacht een team van 8 medewerkers: systeembeheerders, applicatiespecialisten, ontwikkelaars en helpdesker.

Raf claes

Taken

Onze systeembeheerders staan in voor de beschikbaarheid van bedrijfskritische toepassingen zoals servers, netwerk, databases, opslag van data, PC's, printers, laptops, scanners,…

De applicatiespecialisten beheren allerlei administratieve en medische toepassingen zoals het elektronische medisch dossier, afsprakenbeheer, medicatiebeheer,… Na de initiële implementatie ervan nemen zij de ondersteuning en verdere ontwikkeling ter harte: gebruikersproblemen en software problemen verhelpen en voorkomen, de toepassingen aanpassen aan de wensen van de gebruikers, installeren van nieuwe versies, documentatie en opleiding van de eindgebruikers,…

De software ontwikkelaars ontwikkelen software op maat in functie van de noden en behoeften. Zij zorgen ook voor koppelingen tussen de verschillende toepassingen.

Tenslotte beschikt onze dienst over een interne helpdesk waar medewerkers met vragen en problemen terecht kunnen.