Navigeer

Kraamafdeling

Griet - VK

Hoofdvroedvrouw:
Mevr. Griet Janssen

Bereikbaarheid:

Ma - Vr: 08u00 - 16u00
Tel. afdeling: 011 71 53 10 (bereikbaar 24/24)
Haar kantoor bevindt zich rechts voor de onthaalbalie van de verpleegafdeling.

De kraamafdeling bevindt zich in de B-blok op de derde verdieping.
Er zijn 28 vroedvrouwen, 2 kinderverzorgsters en 1 peripartumcoach werkzaam op onze dienst.

Voorstelling: gynaecologen

Voorstelling: kinderartsen

Overzicht patiëntenverenigingen

Patiëntenverenigingen waar de afdeling mee samenwerkt:
          www.zwangerenbevallen.bewww.vroedvrouwen.bewww.vbbb.be
          www.borstvoedingvzw.bewww.metlegehanden.be,
          www.bovendewolken.be, www.vvoc.be