Navigeer

Kraamafdeling

Bericht voor de zwangere patiënten en partners ivm coronamaatregelen

Naar aanleiding van het coronavirus zullen volgende maatregelingen genomen worden.

U komt voor de bevalling of een urgentie

  • U moet zich aanmelden aan spoed zonder partner, via spoed wordt u doorverwezen naar het verloskwartier.
  • Bij aanmelden aan het verloskwartier worden symptomen bevraagd en de lichaamstemperatuur gemeten.
  • Indien geen symptomen of koorts volgt u het gewone traject naar het verloskwartier.
  • Er wordt gevraagd aan de partner buiten het ziekenhuis (bv in de auto) te wachten op bevestiging dat uw vrouw effectief in arbeid is en dus met andere woorden wordt opgenomen voor de bevalling. Partner mag aanwezig zijn bij de bevalling indien hij/zij geen symptomen of verhoogde lichaamstemperatuur heeft. Indien de partner wel symptomen of verhoogde lichaamstemperatuur heeft, mag hij niet aanwezig zijn bij de bevalling.
  • Indien u symptomen (hoest/kortademigheid)  en verhoogde lichaamstemperatuur heeft, wordt u opgenomen op onze afdeling voor zwangere patiënten verdacht voor corona. Deze aparte afdeling is volledig voorzien en wordt bemand door een team van gynaecoloog en vroedvrouwen speciaal voor deze afdeling voorzien. Op deze afdeling wordt geen partner toegestaan.

Opname op de kraamafdeling na de bevalling:

  • De opname na de bevalling proberen we te beperken in duur en wordt dus zo kort als medisch noodzakelijk is . Thuishulp en kraamzorg zal ingeschakeld worden.
  • De partner krijgt de keuze: ofwel blijft hij/zij slapen en permanent in de kamer, ofwel gaat hij/zij naar huis, maar mag hij/zij niet meer op bezoek komen tot moeder en kind naar huis gaan.
  • Er is geen bezoek toegestaan.
  • Na ontslag geven wij volgend advies: vermijd contact met andere personen buiten het gezin en stel uw kraambezoek uit.

 

Wij zijn genoodzaakt om deze maatregelingen te treffen om iedereen, patiënten en personeel,
zoveel mogelijk te beschermen, zodat wij  voor iedereen de beste zorg kunnen garanderen.

Wij rekenen op jullie volle begrip en samenwerking.
Deze maatregelingen werden genomen op 20 maart kunnen naar gelang de omstandigheden wijzigen.  Wij houden jullie zo goed als mogelijk op de hoogte.

Het gynaecologen en vroedvrouwenteam.

Griet - VK

Hoofdvroedvrouw:
Mevr. Griet Janssen

Bereikbaarheid:

Ma - Vr: 08u00 - 16u00
Tel. afdeling: 011 71 53 10 (bereikbaar 24/24)
Haar kantoor bevindt zich rechts voor de onthaalbalie van de verpleegafdeling.

De kraamafdeling bevindt zich in de B-blok op de derde verdieping.
Er zijn 28 vroedvrouwen, 2 kinderverzorgsters en 1 gespreksbegeleidster werkzaam op onze dienst.

Voorstelling: gynaecologen

Voorstelling: kinderartsen