Navigeer

Revalidatie

Revalidatie is een medische term die herstel betekent of letterlijk weer valide worden na een ongeval, ziekte of medische ingreep. Onze werking heeft als doel klachten en beperkingen te verminderen maar richt zich ook naar het vergroten van zelfstandigheid om een optimale participatie in de maatschappij te bekomen. Tijdens het revalidatieproces hebben we oog voor lichamelijke maar ook voor psychosociale aspecten.
De dienst revalidatie bevindt zich in de kelderverdieping van de C-blok.

Deze dienst werkt met geen specifieke patiëntenverenigingen samen. 
Voor meer info over de verschillende patiëntenverenigingen: Overzicht patiëntenverenigingen