Navigeer

Podologie

Diabetesvoet is een verzamelnaam voor verschillende voetafwijkingen die kunnen ontstaan bij diabetespatiënten. De voetafwijkingen ontstaan door vaatletsels, zenuwaantasting en verminderde beweeglijkheid van gewrichten met wonden tot gevolg. De wonden zijn moeilijk te genezen en kunnen geïnfecteerd raken.

Sinds 2021 is in het SFZ een podoloog werkzaam die instaat voor behandeling van diabetici met voetproblemen.
Mensen die behandeld worden voor diabetes krijgen een verhoogde tegemoetkoming bij 2 behandelingen per kalenderjaar.
Hieronder valt diabetesscreening van de voeten ter preventie van wonden maar ook voetverzorging.