Navigeer

Flash Dual Source CT

Begin juni 2014 werd op de dienst radiologie van het Sint-Franciscusziekenhuis een nieuwe hoogtechnologische Dual Source CT-scanner in gebruik genomen (FLASH).
Het gaat om een CT–toestel met 2 röntgenbuizen en 2 revolutionaire Stellar detectoren van elk 128 rijen.
Daarmee beschikt ons ziekenhuis over het eerste toestel van dit type in Limburg en het derde toestel in België.

Serieuze medische stap vooruit:

Door de aanwezigheid van 2 röntgenbuizen kunnen we simultaan scannen op 2 verschillende energieniveaus (dual energy): hierdoor kunnen we de chemische samenstelling van weefsels en materialen karakteriseren.

 • Opsporing urinezuur nierstenen
 • Opsporing jicht
 • Aantonen van kleine perifere longembolen door visualisatie van perfusiedefecten
 • Makkelijkere opsporing van maligne tumoren of metastasen door een verbeterde contrastresolutie
 • Beenmergafwijkingen kunnen in het licht gesteld worden
 • De hoeveelheid intraveneus jodiumhoudend contrast kan gevoelig verminderd worden
  (grote meerwaarde bij nierinsufficiëntie)
 • Metaalartefacten worden sterk verminderd en de relatie tussen bot en osteosynthesemateriaal kan beter beoordeeld worden

Door de selectieve filtering van onnodige fotonen blijft het onderzoek bovendien dosisneutaal!

Dubbele scansnelheid:

Beide röntgenbuizen kunnen ook met eenzelfde energieniveau werken, waarbij ze samen inzetbaar zijn om de scansnelheid te verdubbelen (45,8 cm/sec.) bij alle mogelijke onderzoeken:

 • Een polytrauma patiënt (vb. na een auto-ongeval) kan van kop tot teen gescand worden in 4 seconden
 • Een CT thorax of een CT abdomen kan gescand worden zonder ademhalingsstop (geen ademhalingsartefacten bij patiënten met verminderd bewustzijn)
 • Pediatrische onderzoeken kunnen uitgevoerd worden zonder sedatie

Dubbele temporele resolutie voor Cardio-CT:

Om een Cardio-CT uit te voeren is er nood aan een maximale temporele resolutie
(om de hartbewegingen te bevriezen) en spatiale resolutie (onderscheid tussen 2 punten of
voxelgrootte) alsook een zeer snelle volume-coverage.

Met de FLASH-CT kan een onderzoek van het hart en de kransslagaders (coronairen) uitgevoerd
worden in 1 hartslag en met een dosis lager dan 1 mSv. Het volledige hart kan afgebeeld worden
in 0,25 sec., waardoor dit toestel uitermate geschikt is voor de vroegtijdige opsporing van
coronair vaatlijden bij geselecteerde patiënten, ook bij hoge of onregelmatige hartritmes.

Met behulp van Dual Energy kan zowel de morfologie van de coronairen als de myocardperfusie
in 1 scan beoordeeld worden.

Dubbele kracht:

Door de dubbele kracht van de Flash CT (200 kW versus 120 kW bij andere toestellen) en een extra grote scanneropening van 78 cm kunnen obese patiënten tot 227 kg zonder uitzondering gescand worden met behoud van een excellente beeldkwaliteit.

Dosisreductie tot 75%:

Door het gebruik van de laatste nieuwe generatie van zeer gevoelige Stellar-detectoren met sterk verminderde elektronische ruis bij lage dosis en door het gebruik van iteratieve reconstructie (een beeldverwerkingstechniek om ruis uit beelden te halen) is het mogelijk om de stralingsdosis met 75% te verminderen zonder verlies van beeldkwaliteit.

Het toestel is tevens uitgerust met een systeem dat toelaat om de directe bestraling van de ooglens, schildklier en borst met nog eens 40% te verminderen.

Voor pediatrische onderzoeken kan er met een zeer lage energie van 70kV gescand worden wat opnieuw een significante extra dosisreductie inhoudt, uitermate belangrijk voor alle jonge patiënten.

Het FANC registreert de dosissen van alle CT-toestellen in België. Door de sterke dosisreductie kunnen we in het St-Franciscusziekenhuis voor alle onderzoeken onder de 25ste percentiel blijven en beogen we voor elk onderzoek een dosis die lager is dan de jaarlijkse natuurlijke achtergrondstraling (2,5mSv).