Navigeer

Mammografie

In deze ruimte bevindt zich een mammografietoestel voor borstonderzoeken. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een screeningsonderzoek en een diagnostisch onderzoek:

1. diagnostisch onderzoek: 
aangevraagd door uw huisarts of gynaecoloog; meestal wordt aansluitend een echografie uitgevoerd.

2. screeningsonderzoek:
georganiseerd door de Dienst Volksgezondheid van het Vlaams Gewest. Hiervoor krijgt iedere vrouw
tussen de 50 en 69 jaar een oproepingsbrief. Dit onderzoek is gratis en kan om de 2 jaar herhaald worden.
De huisarts of gynaecoloog kan je eveneens verwijzen voor dit onderzoek.