Navigeer

Mira (draadloze mobiele RX)

In 2014 werd een nieuw digitaal ,mobiel RX toestel met een draadloze detector in gebruik genomen, een toestel dat vooral gebruikt wordt om RX opnamen te maken aan bed op de verschillende afdelingen in het ziekenhuis, op de dienst intensieve zorgen en op de dienst spoedgevallen.

Door gebruik te maken van een draadloze detector met zeer gevoelige kristallen genereert het toestel beelden van de hoogste kwaliteit, met de laagste stralingsdosis voor de patiënten. Het toestel maakt gebruik van zeer korte opnametijden waardoor er géén bewegingsonscherpte optreedt.

De RX beelden kunnen onmiddellijk na de opname bekeken worden op het scherm van het mobiele RX toestel, waardoor  in dringende gevallen reeds aan het bed van de patiënt een levensreddende diagnose gesteld kan worden. De aan bed genomen beelden worden ook onmiddellijk draadloos getransporteerd naar de PACS server zodat de beelden na enkele seconden beschikbaar zijn voor de aanvragende arts op elke computer in het ziekenhuis.

Het mobiele RX  toestel is in die mate geavanceerd en geperfectioneerd dat het toestel volwaardig als back-up gebruikt kan worden voor een conventionele zaal met vast RX toestel.