Navigeer

Skeletzaal

In deze zaal staan een wandstatief en een vaste buckytafel, waarbij de RX-opnamen digitaal worden genomen met behulp van een detector.
In deze zaal worden RX-opnamen gemaakt van de longen, de buik en het skelet.