Navigeer

MRI

MRI staat voor Magnetic Resonance Imaging, vroeger ook genoemd als NMR ( Nuclear Magnetic Resonance) of KST ( Kernspin Tomografie ).

Een MRI scan is een beeldvormingstechniek die gebruik maakt van magnetisme om doorsneden van het lichaam te maken. Dit soort scan is voor de diagnose van vele pathologieën de gouden standaard. In andere gevallen biedt MRI een complementaire waarde aan CT, RX of echografie.

Onze MRI scanner bestaat uit een tunnel met een diameter van 70 cm waarrond zich een sterke magneet bevindt die altijd aan staat. Elk weefsel in het lichaam bestaat uit waterstof atomen die in rust willekeurig rond hun as draaien. Wanneer het lichaam in een magnetisch veld geplaatst wordt en wanneer deze atomen 'aangeslagen' worden met een radiogolf van een welbepaalde frequentie, dan draaien alle waterstofatomen even in dezelfde richting. Deze waterstofatomen hebben de spontane neiging om hierna terug in een willekeurige richting te draaien. Deze ontspanning (relaxatie) kan onder de vorm van een radiogolf gemeten worden door antennes (coils) , die in de MRI scanner boven of op het lichaam van de patiënt geplaatst worden. Deze relaxatie naar de willekeurige toestand gebeurt voor elk weefsel verschillend in de tijd en wordt op het MRI beeld afgebeeld als een verschillende intensiteit/contrast dat radiologen beoordelen om tot een diagnose te komen. In tegenstelling tot RX, CT en Mammografie wordt er bij MRI dus geen gebruik gemaakt van schadelijke ioniserende stralen.