Navigeer

Wanneer ga ik naar spoed?

Je kan op de spoedgevallendienst terecht wanneer er sprake is van dringendheid of spoed:

  • Wanneer je per ziekenwagen naar de spoedgevallendienst wordt gebracht
  • Wanneer jouw huisarts je via een verwijsbrief naar de spoedgevallendienst verwijst
  • Wanneer je zelf vermoedt dat dringende medische hulp noodzakelijk is

De spoedgevallenafdeling is een dynamische afdeling waar flexibiliteit en snel handelen van groot belang zijn. Wij richten ons op de eerste opvang, onderzoeken en behandeling van patiënten die acuut medische zorg nodig hebben. Er komen patiënten binnen met verschillende aandoeningen. Dit varieert van iemand met verwondingen tot een ernstig zieke patiënt. De afdeling Spoedgevallen wordt elke dag door 70 tot 80 patiënten bezocht en is 24 uur per dag geopend.

Onder leiding van Dr. Vollon Herwig (medisch diensthoofd spoedgevallen) en Roel 's Jongers (hoofdverpleegkundige spoedgevallendienst/MUG) staat een gespecialiseerd team van artsen, verpleegkundigen, logistieke medewerkers en onthaalmedewerkers klaar om jou en je naasten te ontvangen voor alle acute zorgen.

Antigifcentrum

Zelfmoordlijn

Drugslijn

Europees noodnummer (brandweer, medisch)

Politie

Wachtdienst tandartsen

070 245 245

1813

078 15 10 20

112

101

0903 39 969