Navigeer

Wie zorgt voor mij?

Op de kinder- en jeugdafdeling van het ziekenhuis zie je veel mensen. Naast andere zieke kinderen en hun ouders, zijn er heel wat mensen die voor jou zorgen (dokter, verpleegkundige, kinésist, ergotherapeut, …).
Vraag aan je ouder om op het scherm aan de verpleegbalie mee te kijken wie er op dienst is