Navigeer

Het revalidatieteam

Team

Om je revalidatieproces zo vlot mogelijk te laten verlopen, kan je rekenen op de deskundigheid van een multidisciplinair team, waarin elk lid een specifieke bijdrage levert om jouw herstel te bespoedigen.

Gedurende jouw revalidatie zal je opgevolgd worden aan de hand van objectieve parameters. De resultaten hiervan zullen in kaart gebracht worden en tijdens het multidisciplinair overleg besproken worden. Op gepaste tijdstippen zal je door jouw behandelende arts of therapeut hiervan op de hoogte gebracht worden.

Diensthoofd revalidatie:
Mevr. Edith Voortmans

Onze revalidatie-artsen: