Navigeer

Ondersteunende diensten

De Dienst Revalidatie heeft aandacht voor de psychosociale aspecten die zich aandienen tijdens een revalidatieproces. Het is tevens belangrijk om een gezond voedingspatroon te hanteren. Er kan steeds beroep gedaan worden op een sociaal werker, een psycholoog en diëtiste..
Zij staan klaar voor jou, maar ook voor je naasten indien zij daar nood aan hebben of met vragen zitten.

Ellen Wendt - Sociaal werker, Tabakoloog

De sociaal werker tracht het revalidatieproces vanaf de zijlijn in goede banen te leiden. Indien je vragen hebt i.v.m. de mutualiteit, thuiszorgdiensten, vervoersproblemen, zuurstof (voor longpatiënten), ziekenhuisfacturen, enz., kan je bij Ellen terecht. Zij probeert je zo goed mogelijk verder te helpen.

Ellen verzorgt de intakegesprekken met starters in de pulmonaire revalidatie en cardiale revalidatie. Elke ambulante patiënt die fysisch revalideert, zal in de loop van deze revalidatie uitgenodigd worden voor een gesprek bij de sociaal werker.

Rookstopbegeleiding

Ellen is een erkend tabakoloog (Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding vzw, www.vrgt.be). Je kan steeds beroep doen op haar als je erover denkt te stoppen met roken, of indien je reeds gestopt bent en hier moeilijkheden mee ondervindt. Een tabakoloog stelt samen met jou een afbouwschema op, kan je motiveren om de rookstop vol te houden en reikt je tips en hulpmiddelen aan om het stoppen met roken te vergemakkelijken.

Op 31 mei is er de jaarlijkse Wereld Anti-Tabaksdag. Op die dag kan je gratis je longleeftijd laten bepalen in de inkomhal van ons ziekenhuis. Er is dan ook de mogelijkheid om een CO-meting te laten doen. De belangrijkste vorm van preventie voor de meeste longaandoeningen (longkanker, astma, COPD, …) is nog steeds tabakspreventie.

Liselotte Rayen - Psycholoog

Ons lichamelijk en geestelijk welzijn zijn nauw met elkaar verbonden. De manier van omgaan met een beperking, kan het herstel bevorderen of nefast beïnvloeden. Dikwijls is het ook moeilijk om om te schakelen naar een gezonde levensstijl en deze vol te houden.

Indien je het programma rugschool, cardiale of pulmonaire revalidatie volgt, krijg je sowieso een gesprek bij de psycholoog aangeboden.

Hart- en longaandoeningen brengen dikwijls angst en ongerustheid met zich mee. Niet alleen voor de patiënt zelf, maar ook voor diens omgeving (partner, familie, …) kan dit parten spelen. We worden geconfronteerd met vragen over wat men nog kan of mag doen. De psycholoog zoekt samen met jou naar manieren om actief te blijven, en toch respect te hebben voor de grenzen van je lichaam. Ook bij rugpijn of rugklachten dient er gezocht te worden naar een nieuw evenwicht tussen inspanning en ontspanning. In het rugschoolprogramma wordt hier een infosessie in groep aan gewijd.

Annelies

Annelies van Leuffelen - Diëtiste

Een evenwichtige, gezonde voeding is voor iedereen onontbeerlijk. Is er sprake van ziekte, dan is een gezonde voeding extra belangrijk.

De taak van de diëtiste binnen de revalidatie is er over te waken dat je geen gezondheidsverlies lijdt.

De diëtiste zal je adviseren over een gezond voedingspatroon dat je klachten doet afnemen. Het voedingsadvies is aangepast aan je persoonlijke behoeften en gewoonten.

Tijdens het gesprek zal ze bovendien praktische tips geven over onder andere producten, etiketten, recepten, …

Het uiteindelijke doel van deze samenwerking is het opbouwen van een gezond eet- en leefpatroon.

Patiënten die de cardiale revalidatie aanvatten, krijgen een infosessie bij de diëtiste aangeboden. Bij aanmelding voor het obesitasproject, krijg je sowieso een intake bij de diëtiste. Andere revalidanten kunnen, indien nodig, beroep doen op de diëtiste