Navigeer

Dagbehandeling

Binnen de afdeling kinder- en jeugdgeneeskunde streven we naar een kindvriendelijke aanpak in ons totale aanbod.
Voor daghospitalisatie betekent dit:

  • De duur van de opname van het kind in het ziekenhuis wordt tot een minimum herleid.
  • Kinderen worden zo vroeg mogelijk ingepland in het operatieprogramma. Zo proberen we de wachttijden te beperken.
  • Het kind wordt zo kort mogelijk nuchter gehouden.

De meest voorkomende chirurgische ingrepen bij kinderen verlopen vaak via dagopname en soms via opname.

Bij de meeste ingrepen kan 1 van de ouders zijn/haar kind begeleiden tot aan het in slaap is. Er is een wachtruimte voorzien voor de begeleidende ouder. De verpleegkundige komt de wachtende ouder roepen als het kind na de ingreep in de ontwaakruimte is. Zo kan je als ouder je kind optimaal begeleiden en opvangen.

Volgende ingrepen komen zeer vaak voor:                          

- Urologische ingrepen                          
- Orthopedische ingrepen                          
- Neus-keel- oor (NKO-) ingrepen                          
- Stomatologische (speciale tandheelkundige) ingrepen                          
- Plastische heelkunde