Navigeer

Ontslag

Je wordt door de behandelende arts op de hoogte gebracht van het ontslag van je kind tijdens zijn/haar bezoek op de kamer. De verpleegkundige maakt na de doktersronde de ontslagformulieren klaar. Vraag tijdens dit laatste gesprek met de arts om de nodige verzekeringspapieren of documenten voor de school en het werk in te vullen.

Er wordt uitleg gegeven over de verdere behandeling thuis en een mogelijk vervolgafspraak of verwijzing naar de huisarts wordt voorgesteld. 
Wij wensen jou en je kind een spoedig herstel toe!

ontslag