Navigeer

Hoest- en nieshygiëne

Iedere keer dat je moet hoesten en niezen worden bepaalde kiemen via druppels en speeksel verspreid en kunnen deze anderen besmetten. Het hoesten en niezen gebeurt met zo een kracht dat druppeltjes zich tot 1,5 meter ver kunnen verspreiden.

Geef griep en andere luchtweginfecties geen kans

  • Hou een papieren wegwerpzakdoek voor de mond en de neus bij hoesten en niezen.
  • Bewaar tijdens het hoesten of niezen voldoende afstand met andere personen (1 à 1,5 meter).
  • Gooi de papieren zakdoek onmiddellijk in de vuilnisbak.
  • Was de handen met water en zeep of gebruik handalcohol. Volg daarbij de richtlijnen voor het wassen van handen!
    • Geen zakdoek bij de hand? Hou dan de handen, voorarm of schouder voor de neus en de mond en was nadien de handen met water en zeep of ontsmet met handalcohol.
  • Raak mond, ogen en neus niet met de handen aan.

Meer informatie over handhygiëne kan je ook steeds terugvinden in onze folder Hoest- en nieshygiëne of via www.ubentingoedehanden.be