Navigeer

Zorginfecties

Een zorginfectie loop je op tijdens de zorgverlening. Verschillende soorten microben kunnen zorginfecties veroorzaken. Meestal gaat het om bacteriën, maar ook schimmels/gisten en virussen (bv. het griepvirus) kunnen de boosdoener zijn.

Zorginfecties in ziekenhuizen kunnen worden veroorzaakt door bacteriën die resistent zijn aan één of meerdere soorten antibiotica. Het zijn ’multiresistente’ bacteriën. Ze zorgen er onder andere voor dat de behandeling met antibiotica minder doeltreffend wordt en soms langer duurt.

Een infectie kan veroorzaakt worden door microben die al aanwezig waren op of in je eigen lichaam. Maar microben kunnen ook overgedragen worden van de ene patiënt naar de andere. Handhygiëne is dan ook de eenvoudigste en meest effectieve wijze om de overdracht van microben (oa. via zorgverleners) te vermijden.

Helaas zijn niet alle zorginfecties te vermijden, ook al worden alle preventieve maatregelen strikt toegepast. In het ziekenhuis verblijven immers veel patiënten die zeer vatbaar zijn voor infecties. Een patiënt in een ziekenhuis is gevoeliger voor het ontwikkelen van infecties. Infecties ontstaan namelijk gemakkelijker wanneer een patiënt verzwakt is door ziekte, patiënten die chemotherapie krijgen of patiënten met levensbedreigende aandoeningen die ingrijpende behandelingen nodig hebben (vb. op intensieve zorgen). Toch moeten we al het mogelijke doen om zorginfecties zoveel mogelijk te vermijden. Handhygiëne is daartoe één van de meest doeltreffende manieren.

Hoe worden zorginfecties aangepakt?

Een goed preventiebeleid kan het aantal zorginfecties drastisch terugdringen. De basis van zo’n beleid zijn algemene voorzorgsmaatregelen waaronder handhygiëne, kledijvoorschriften, persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals handschoenen) en het verblijf van een patiënt met een besmettingsrisico op een afzonderlijke kamer.

Ook gaat er veel aandacht naar het toezicht op zorginfecties zodat eventuele epidemieën snel kunnen gedetecteerd en kordaat aangepakt worden.

Meer informatie over handhygiëne kan je ook steeds terugvinden in onze folder  Besmettingsrisico of via www.ubentingoedehanden.be