Navigeer

Zorghuis Limburg

Met het samenwerkingsakkoord tussen het Zorghuis en het Sint-Franciscusziekenhuis wordt de zorg voor mensen met een levensbedreigende aandoening weer een beetje beter. Beide partijen zijn vandaag al actief in het zorgtraject van mensen met levensbedreigende aandoeningen. Door een informele samenwerking te formaliseren hopen het Zorghuis en het Sint- Franciscusziekenhuis nog beter op de noden van hun gasten en patiënten te kunnen inspelen.

In mei 2017 opende het Zorghuis in Koersel zijn deuren. Gasten met een levensbedreigende aandoening zoals bijvoorbeeld kanker kunnen er terecht voor een verblijf van kortere of langere duur in wat wij een “tweede thuis” noemen. Zij worden er dag en nacht vergezeld door een vrijwilliger die een luisterend oor biedt en een aantal huiselijke taken op zich neemt. Voor medische en verpleegkundige zorgen wordt een beroep gedaan op de Eerste Lijn, de eigen huisarts of thuisverpleegkundigen. Voor gasten die van verder komen is er een samenwerking met huisartsen en thuisverpleegkundigen uit de buurt.

Dankzij de ligging aan de rand van de Vallei van de Zwarte Beek kunnen de gasten die in het Zorghuis verblijven volop genieten van de prachtige Limburgse natuur. Voor meer informatie kan men terecht op de website www.zorghuislimburg.be.