Navigeer

Ethische commissie

Zowel externen als medewerkers van SFZ hebben de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen
via ethische.commissie@sfz.be.

Het Ethisch Comité heeft een vernieuwde brede samenstelling waaronder arts-specialisten, een externe huisarts,
verpleegkundigen, apothekers, een psychologe, een medewerker pastorale dienst en een externe jurist en wordt
voorgezeten door Melissa Swinnen.

Het comité komt vier maal per jaar samen, evenals in geval van dringendheid (wetenschappelijk onderzoek of adviesvragen).

Het ethisch comité werkt rond volgende opdrachten:

1. Toetsings- en adviesopdracht bij wetenschappelijk onderzoek, studies en onderzoeksprojecten

2. Opmaak van ethische richtlijnen.

3. Begeleidende en raadgevende opdracht m.b.t. individuele ethische aspecten van zorg.

4. Ethisch advies voor samenwerkende partners (huisartsen, thuisverpleegkundigen, therapeuten,…).

 

Meer info: Ethische Beleid SFZ