Navigeer

Privacy - GDPR

Het Sint-Franciscusziekenhuis respecteert de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers.De meeste informatie beschikbaar op deze site is bekomen zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt.

In geval persoonsgegevens door de gebruiker worden verstrekt, werkt het Sint-Franciscusziekhuis conform de geldende wetgeving. De verwerking van persoonsgegevens blijft altijd beperkt tot de beoogde doelstelling. Persoonsgegevens worden niet bekend gemaakt aan derden noch gebruik voor directe marketing doeleinden. De gebruiker heeft steeds toegang tot zijn persoonlijke gegevens..

Het Sint-Franciscusziekenhuis verbindt zich er toe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat derden misbruik zouden maken van de door de gebruiker bekendgemaakte persoonlijke gegevens.

Lees meer over SFZ en privacy   ( GDPR: general data protection regulation )

Het gebruik van veilig mailverkeer:

Als externe mailontvanger krijgt de geadresseerde het volgende te zien:

Klik dan op de link om de secure mail te lezen, als het voor je eerste keer is, zal je ee account moeten aanmaken.

Bij het aanmaken van de gebruiker moet je een wachtwoord kiezen en 3 veiligheidsvragen met een antwoord:

Na het aanmaken van je gebruiker zal je een bevestiging krijgen hiervan en een knop om je beveiligde mail te openen:

Na het ingeven van je wachtwoord zal je de mail te zien krijgen, je kan dit venster ook gebruiken om hier op te antwoorden.
 

De verzender zal ook nog een leesbevestiging krijgen als je de mail hebt geopend:

FAQ

1. Indien u het registratiescherm niet krijgt, zou het kunnen dat de username reeds 
    geregistreerd is en er al een paswoord aangemaakt is. U dient zich maar éénmalig te 
    registreren en het initieel aangemaakte paswoord dient gebruikt te worden. Uiteraad
    kan u via forgot password uw paswoord resetten en een nieuw paswoord aanmaken   
    mits het juist beantwoorden van de veiligheidsvragen.


 

 


    Bij gebruik van generieke email adressen ( info@...) zou het kunnen dat een andere gebruiker
    van deze emailbox zich reeds heeft geregistreerd. Vraag dit na bij uw collega's. 
   

2. Er zijn ook technische beperkingen van het systeem ( screenshots).

 

3. kan ook zijn dat Javacript niet geactiveerd staat in uw browser waardoor u geen   
     wachtwoord kan ingeven of de knop kan gebruiken. Dit moet u dan 'aan' zetten in '
   instellingen. Hiervoor neemt u best contact met uw eigen IT-dienst.