Navigeer

Orgaandonatie

Een nieuw orgaan nodig hebben, het kan eigenlijk iedereen overkomen. Vaak is het een allerlaatste kans op herstel. Het zieke orgaan wordt dan vervangen door een gezond donororgaan.

Er zijn twee mogelijkheden: ofwel ontvangt men een orgaan van een overleden donor ofwel van een levende donor.

Levende donoren kunnen een echtgeno(o)t(e), broer of zus, ouders, kinderen, ooms, tantes, ja zelfs de partner zijn. De keuze van het orgaan is echter beperkt: het gaat hier vooral om een nier of een lob van de lever. Levende donatie biedt een groot aantal voordelen, maar de psychische en emotionele impact hiervan mag niet onderschat worden.

Overleden donoren, dat kan iedereen zijn. Hierbij kunnen soms meerdere organen en weefsels worden afgestaan. De Belgische wetgeving is gebaseerd op de ‘veronderstelde instemming’ tot donatie. Dit wil zeggen dat iedere Belg, bij overlijden, automatisch donor wordt tenzij hij/zij bij leven
kenbaar heeft gemaakt dit niet te willen.

De beste manier om je mening kenbaar te maken is door erover te praten met jouw familie en/of partner. Door jouw wens kenbaar te maken help je je familie/partner en de arts om jouw beslissing te respecteren. Vanaf 18 jaar (of vroeger indien je wilsbekwaam bent) kan iedereen zijn wens of verzet voor orgaandonatie ook officieel laten registreren bij de bevolkingsdienst van uw gemeente. Deze registratie kan op elk moment veranderd worden.

Meer info over orgaandonatie?

www.vlaanderen.be

Meer info over orgaandonatie in dit ziekenhuis vind je in deze brochure: Orgaandonatie
Verklaring voor Orgaandonatie