Navigeer

Menselijk lichaamsmateriaal

Overblijvend lichaamsmateriaal of restmateriaal, zoals bloed, urine en andere lichaamsstoffen dat voor klinisch onderzoek wordt afgenomen en overblijft, wordt na uitvoering van de analyses in het labo, afgevoerd conform de wettelijke richtlijnen van het OVAM via het risico-houdend medisch afval.

Voor weefselonderzoek wordt beroep gedaan op de samenwerking tussen de pathologen van het Sint-Franciscusziekenhuis, A.Z. Vesalius en Jessa ziekenhuis binnen 1 associatie en op 1 locatie.. Het  overblijvend lichaamsmateriaal of restmateriaal (ook wel residuair menselijk lichaamsmateriaal) wordt bewaard in de opslagfaciliteiten van de Universitaire Biobank Limburg, een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, het Ziekenhuis Oost-Limburg en het Jessa Ziekenhuis en kan gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek op lichaamsmateriaal is nodig voor een voortdurende verbetering van de gezondheidszorg. Het gebruik en de bewaring van dat materiaal in een biobank gebeurt volgens de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek en latere uitvoeringsbesluiten. Deze wet bepaalt dat het lichaamsmateriaal enkel gebruikt en bewaard mag worden indien de patiënt of een ander bevoegd persoon hiertegen geen uitdrukkelijke weigering bekend heeft gemaakt aan de behandelende arts of de medisch directeur. Klinisch betekenisvolle informatie die uit het onderzoek op uw lichaamsmateriaal bekomen zou worden, wordt onder bepaalde voorwaarden door de Biobank meegedeeld aan uw behandelend arts.

Heeft u als patiënt of vertegenwoordiger (echtgenoot, voogd, ouder van minderjarig kind) bezwaar tegen de bewaring en/of het gebruik van overblijvend lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek? Meld dit dan zo snel mogelijk aan uw behandelende arts of de medisch directeur.