Navigeer

Radiografie van het skelet

Wat?

Het is een onderzoek van één of meer onderdelen van het skelet (vb. van de onderarm,
de voet, de ribben, …).
 

Voorbereiding:

Dit onderzoek vraagt geen specifieke voorbereiding.
Indien u (mogelijk) zwanger bent, moet dit voor het onderzoek gemeld worden.
 

Verloop van het onderzoek:

De verplegende geeft richtlijnen, welke kledingstukken je moet verwijderen.
Je neemt plaats, rechtop/zittend tegen het wandstatief of liggend op de RX-tafel,
naargelang het lichaamsdeel dat onderzocht moet worden. De RX-buis wordt boven het lichaamsdeel geplaatst. De detector wordt onder het lichaamsdeel of in de “cassettewagen” van het toestel gestoken en met behulp van een lichtbundeltje wordt het lichaamsdeel in het midden gecentreerd. Om dit comfortabel te laten verlopen kan het tafelblad van het toestel in de lengte en/of zijdelings verplaatst worden. Al deze bewegingen maken het gemakkelijk om tot een juiste positionering te komen. Indien men minder mobiel is, kan de RX-foto zelfs in bed of op de brancard genomen worden.
De verpleegkundige zal je vragen verschillende houdingen aan te nemen. Meestal zijn meerdere RX-foto’s onder verschillende invalshoeken (voor- en zij-aanzicht) nodig om het te onderzoeken lichaamsdeel voldoende zichtbaar te maken. Soms worden er nog bijkomende incidenties of een vergelijkende RX-opname van de niet symptomatische lichaamszijde genomen.
Als de RX-opname gemaakt wordt, zal men je vragen om niet te bewegen en soms niet te ademen. Beweeg je toch dan zijn de beelden vaag en moeten deze opnieuw genomen worden.
Na het onderzoek word je van de onderzoekstafel geholpen en kan je je terug aankleden.

De RX-opnamen worden door een digitaal toestel uitgelezen en zijn onmiddellijk beschikbaar op de verschillende werkstations van waaruit de verslaggeving gebeurt. Soms vraagt de radioloog nog bijkomende foto’s. Indien de RX-opnamen volstaan, kan je verdergaan.

Het onderzoek duurt ongeveer 5 minuten.
Het resultaat van het onderzoek is de dag na het onderzoek beschikbaar voor de aanvragende arts.