Navigeer

Botdensitometrie (DEXA)

Wat?      

Botdensitometrie is een meting van de botdichtheid ter hoogte van de onderste wervelkolom en de beide heupen met de bedoeling al of niet botontkalking vast te stellen.
 

Voorbereiding:

Dit onderzoek vergt géén specifieke voorbereiding.
Men mag enkel de voorbije week geen onderzoek met bariumpap (bv. maag-darm onderzoek)
of een nucleair onderzoek (botscan) gehad hebben.
Aanwezigheid van een heupprothese en osteosynthesemateriaal in de rug moet je steeds doorgeven.
Zwangerschap moet zeker gemeld worden.
 

Verloop van het onderzoek

Voor het onderzoek mag men een onderbroek en een hemdje aanhouden. Metalen knopen en metalen sluitingen van de BH moeten verwijderd worden.
Eerst wordt de onderrug gescand. De patiënt wordt met zijn/haar rug  op een onderzoekstafel geïnstalleerd met de benen op een kussen. De scanner  gaat over de buikstreek en meet de botdichtheid van de wervels.
Daarna wordt het kussen weggenomen, het linkerbeen wordt naar binnen gedraaid en de voet vastgemaakt.
De scanner meet dan de dichtheid van de linkerheup. Daarna wordt hetzelfde gedaan met het rechterbeen en de rechterheup.

Na deze metingen kunnen we vaststellen of er al dan niet osteoporose of botontkalking aanwezig is. Osteoporose maakt dat de botten brozer worden en eventueel vlugger breken bij het vallen.
Daarom is het belangrijk om dit vroegtijdig op te sporen.
Het onderzoek duurt ongeveer 15 min en is volledig pijnloos.