Navigeer

MRI

hoofd

Voorzorgmaatregelen

 • Zwangerschap en allergie voor Gadolinium moet u op voorhand melden aan uw behandelende arts en op de dienst Radiologie.
 • U moet niet nuchter zijn tenzij voor een MRCP.
 • Er mogen geen metalen voorwerpen meegenomen worden in de mri ruimte (vb. munten, sleutels, creditcards, haarspelden,bril ...) Deze metalen voorwerpen moeten liefst verwijderd worden. Indien dit niet gaat ,moet u dit melden aan de technoloog.
 • Indien mogelijk geen mascara op de oogleden aanbrengen, deze kan metaaldeeltjes bevatten en opwarming veroorzaken.
 • Indien u een pacemaker draagt is dit een ernstige contra-indicatie voor een MRI-onderzoek, gelieve uw behandelende arts of de MRI technoloog te verwittigen. Het onderzoek zal niet kunnen doorgaan.
 • Een kunstgebit en alle hoorapparaten moeten op voorhand verwijderd worden.
 • Een metalen clip in de hersenen is een contra-indicatie voor een MRI-onderzoek, tenzij schriftelijk veilig verklaard door de neurochirurg.
 • Bij metaalbewerkers en lassers wordt er bij twijfel een RX genomen voor het MRI-onderzoek om na te gaan of er eventueel metaalsplinters aanwezig zijn in de ogen. Deze metaalsplinters kunnen het oog beschadigen indien ze in het magneetveld komen.
 • Osteosynthesemateriaal is niet magnetisch, maar kan wel storend zijn in het meetveld. Gelieve dit dan ook voor het onderzoek even aan de verpleegkundigen mee te delen. Osteosynthesemateriaal moet minimaal 6 weken geplaatst zijn alvorens er een MRI kan worden uitgevoerd.
 • Claustrofobie is geen echte tegenindicatie maar indien gewenst kan u thuis al een kalmeringsmiddel innemen (u mag dan wel niet zelf met de wagen rijden).
 • Mogelijke  nierfunctiestoornissen, diabetes en in het bijzonder medicatiegebruik met Metformine (glucophage, metformax en methformine), ziekte van Kahler of Waldenström steeds melden aan de technoloog.

Bij twijfel neemt u best contact op met de aanvragende arts. Ook voor meer informatie betreffende chirurgisch materiaal, prothese, clips, enz. kan u bij deze geneesheer terecht.

Voorbereiding

Het onderzoek gebeurt enkel op afspraak met een doktersvoorschrift.

Gelieve 30 minuten op voorhand aanwezig te zijn.

Bij aankomst op het secretariaat radiologie krijgt u een vragenlijst mee die je in wachtzaal F moet invullen en ondertekenen. De MRI-technoloog die u binnenroept in de kleedcabine zal deze vragenlijst met jou overlopen.  Het is heel belangrijk dat deze volledig naar waarheid ingevuld en ondertekend wordt.

Alle metalen voorwerpen moeten achtergelaten worden in de kleedcabine. Je mag enkel je onderbroek en eventueel een T-shirt aanhouden. Een onderzoekhemdje is altijd ter beschikking.

Indien je voor je MRI-onderzoek contrast toegediend moet krijgen, zal de technoloog in de voorbereidingsruimte een intraveneuze leiding aanleggen, zoals een prik bij een bloedafname. Door dit contrast ( Gadolinium) kunnen weefsels soms beter beoordeeld worden.

borstcoil

HET ONDERZOEK

Je wordt zo comfortabel mogelijk op de onderzoekstafel (meestal op de rug) gelegd. Deze tafel wordt in de MRI-tunnel geschoven die aan de voor- en achterzijde open is. De technologen bevinden zich achter een venster en blijven via een microfoon en monitor steeds met jou in contact. Je bent dus nooit alleen. Via een alarmknop kan je hen ook steeds verwittigen mochten er problemen zijn.

 

De antennes ( coils) worden boven je lichaam bevestigd op hoogte van het te onderzoeken lichaamsdeel. Het lichaam wordt niet altijd volledig in de tunnel geschoven.

Om goede beelden te bekomen is het belangrijk dat je tijdens het onderzoek (15 à 20 minuten) stil blijft liggen. Tijdens het onderzoek maakt de MRI een kloppend geluid, hiervoor krijgt je steeds gehoorbescherming. Buiten het lawaai is het onderzoek zeer comfortabel en volledig pijnloos.

Het kan zijn dat voor de scan van een gewricht er in dit gewricht contrast moet worden ingespoten door de radioloog. Dit gebeurt meestal bij schouders en polsen.

Na het onderzoek

De eventueel geplaatste intraveneuze leiding wordt door de MRI-technoloog verwijderd.

Er is geen speciale nazorg nodig, je mag de dienst daarna verlaten. Je moet niet meer langs de dienst onthaal passeren. De rekening wordt achteraf opgestuurd.

Voor het MRI onderzoek wordt een ereloonsuplement aangerekend. Voor meer inlichtingen kan u bij het secretariaat terecht.

De uitslag van het onderzoek is bij de aanvragende arts beschikbaar binnen 3 werkdagen.

Niet-limitatief overzicht van mogelijke contra-indicaties voor een MRI-onderzoek op een 1.5 Tesla toestel

Absolute contra-indicaties:

 • Pacemaker
 • Defibrillator (ICD: implantable cardioverter defibrillator)
 • Neurostimulator (Medtronic)
 • Bedrading/leads van pacemaker, defibrillator, neurostimulator,… (bij verwijdering pacemaker blijven de leads meestal achter: RX thorax bij twijfel)
 • Geïmplanteerde pomp (insuline, baclofen,…)
 • Weefselexpander
 • Metaalfragmenten in het oog, long, hart, ruggenmerg,…: RX opname bij twijfel
 • SchwanGanz katheter
 • Magnetisch geactiveerde implantaten (dentaal, stomaplug/sfincter, oculair implant,…)
 • Gedetineerde met enkelband

Relatieve contra-indicaties:

 • Implantaten en clips die dateren van vóór het jaar 2000: kan in samenspraak met de chirurg afhankelijk van het type (implantaten en clips die dateren vanaf het jaar 2000 zijn over het algemeen gemaakt van niet of zwak ferromagnetisch materiaal en worden slechts licht aangetrokken door het magnetische veld)
 • Aneurysmaclip hersenen: kan in samenspraak met de neurochirurg afhankelijk van het type (compatibel voor 1,5 Tesla indien de clip bestaat uit nonferromagnetisch of zwak ferromagnetisch materiaal (Phynox, Elgiloy, MP35N, Titanium alloy, puur Titanium,…)
 • Ventriculoperitoneale drain – CSF shunt valves: kan in samenspraak met de neurochirurg afhankelijk van het type
 • Cochleair implantaat en middenoorprothese: MRI onderzoek laten uitvoeren in het centrum waar de patiënt geopereerd werd. Het BAHA systeem (beengeleiding) mag wel in de MRI mits afkoppeling van het externe gedeelte
 • Hartkleppen: bevatten een titaniumring (of chroom – kobaltlegering) en keramische bladen, worden licht aangetrokken door het magnetische veld, de aantrekkingskracht is klein vergeleken met de kracht die de klep ondervindt door de hartactiviteit zelf
 • Prothesen, Coils, stents en filters: sommige zijn zwak ferromagnetisch, ze worden licht aangetrokken. Na 6 weken zijn ze stevig genoeg ingebed in het omgevende weefsel, na deze periode kan een MRI onderzoek uitgevoerd worden. Bilaterale schouder, heup- of knieprothese, externe fixator,… kan opwarming geven
 • Metaalfragmenten in het lichaam: bij twijfel RX opname
 • Transdermale patch: moet verwijderd worden vóór het MRI onderzoek (afspraak vastleggen op het moment dat de patch niet meer nodig is of vervangen moet worden)
 • Cosmetische producten kunnen ijzeroxide bevatten en dus opwarmen: makeup verwijderen
 • Permanente makeup en tatoeage kan opwarmen (eventueel koude kompressen aanbrengen tijdens het MRI onderzoek)
 • Metalen huidhechtingen: eerst verwijderen
 • Endovasculaire Zenith greffe voor abdominaal aorta aneurysma: mag tot 3T en veldsterkte tot 720 Gauss/cm
 • Externe apparaten steeds op voorhand afkoppelen (vb: insuline pomp, holter, uitwendig gehoorapparaat…)
 • MRI en zwangerschap: schadelijke effecten zijn niet aangetoond, maar het beleid is om geen risico te nemen, MRI onderzoek bij voorkeur uitstellen tot na de zwangerschap. De eerste zwangerschapstrimester is het meest risicovol: geen onderzoek in de eerste drie maanden van de zwangerschap, tenzij medisch dringend en mits overleg tussen radioloog en aanvragende arts